Làm (một) phát! (Tiêu đề không liên quan!)

Hôm nay, thật ra không phải lần đầu tiên, mình phát hiện ra rằng có những người càng lớn càng quái đản. Ví dụ minh họa chẳng cần tìm đâu xa xôi cho mất công, soi gương là thấy rõ mồn một. Dùng từ "có những người" chẳng qua chỉ vì không muốn thiên hạ … Đọc tiếp Làm (một) phát! (Tiêu đề không liên quan!)

Ảnh chung kết RCV II 2008

Ảnh chung kết Rung chuông vàng đây! đi về cũng thấy vui quá đi! Nhưng chẳng đi nữa đâu! hehehe! Tranh thủ ngồi tán chuyện trước giờ thi, đúng là, học sinh sinh viên ở đâu cũng như nhau thôi. Còn đây là một số hình ảnh về Văn Miếu Tớ và bạn bè (cảm … Đọc tiếp Ảnh chung kết RCV II 2008