Tình sử… – P.2

Chuyện thứ 2: Dài ơi là dài Năm 2012 mình lần đầu gặp Hiệu mắm ở Sài Gòn. Trước đó hơn năm chat yahoo nửa đêm với mình nó còn đau khổ vô cùng, cất giọng tuyệt vọng hỏi: "Nếu giờ tao trắng tay hoàn toàn, gõ cửa nhà mày xin giúp đỡ, mày có cho … Đọc tiếp Tình sử… – P.2

Tình sử… – P. 1

.. của mình phải nói là quá ngắn, cũng chẳng có gì trắc trở lắt léo. Kể ra nếu mình chịu khó bốc phét thì cùng lắm cũng gom lại được vài mẩu truyện ngắn, rồi nếu gắng thêm tí nữa mang ra nhà sách in lậu thì cũng gọi là được quyển sách. Tựa … Đọc tiếp Tình sử… – P. 1