Cho tuổi 22

Hôm nay trời mưa vào ngày sinh của một người yêu mùa hạ. Nắng đi chứ, nắng rực rỡ đi chứ. Và gió hãy thổi tung những vạt áo quần, làm rối bời những làn tóc ấy. Tất cả hãy xôn xao cháy rực trước khi nguội lại thành thu.! Mà hình như muộn rồi … Đọc tiếp Cho tuổi 22

Chia tay

Không. Chẳng có thêm dấu chấm hỏi chấm than gì nữa đâu. "Chia tay" là chia tay thật đấy. Mày đừng khóc kẻo tao lại mủi lòng. Thật là...chẳng vui vẻ gì cả. Cuối cùng thì ai "đá" ai đây? Tao phỏng? Đời nào! Ai nỡ tự tay dứt ruột đi như thế! Còn mày? … Đọc tiếp Chia tay