Thanh niên 25.25 tuổi

Năm nay 25.25 tuổi, thanh niên này không có gì nổi bật lắm. Điện thoại hàng hiệu không. Định nghĩa "hàng hiệu" đối với y quá là mơ hồ. Y thấy Iphone nhan nhản khắp nơi. Nếu hàng hiệu mà ai cũng sở hữu được thì tự nhiên nó cũng không "hiệu" lắm nữa. Sau … Đọc tiếp Thanh niên 25.25 tuổi

Thơ con cóc ở Quảng Bình

"Phập!"Răng mình cắm ngập vào miếng thịt mỡ, trong lòng không khỏi ngao ngán. Nhìn xuống bát con đựng lòng đào trứng vịt lỏng lỏng, nức mùi tỏi và ớt trộng mắm mà thấy nao nao, bụng bảo dạ "Chết mẹ, rồi lại về 43 cân cả bì thôi."Quảng Bình ơi, Đồng Hới hỡiTìm đâu … Đọc tiếp Thơ con cóc ở Quảng Bình