Thất nghiệp mùa thu ngồi bịa chuyện

Tôi bần thần siết chặt lại bàn tay Ôi cơm áo đã lo biết bao ngày Có ai thấy sáng nay đào cơm cháy Tiền chưa đóng may sao nước còn chảy Thất nghiệp ngồi kể chuyện kiếp lắt lay Nhớ làm sao những mùa thu lá bay Năm trước đấy rồi lại đến năm … Đọc tiếp Thất nghiệp mùa thu ngồi bịa chuyện

autumn sadness

As autumn comes in with its usual atmosphere, once again I feel this nostalgic sadness.For some reason, I would always remember summer with its sweaty passion, winter with its lonesomeness, and spring with its youthfulness. Autumn makes an exception, it got forgotten before coming back to strike into my senses. As if I’d overslept for … Đọc tiếp autumn sadness