Hợp pháp hóa lãnh sự – Chia sẻ kinh nghiệm

2 ngày nay mình lóc cóc đi lại chỉ vì phải hợp pháp hóa chứng nhận lãnh sự một số tài liệu. Tính ra thì không có gì to tát, ai cũng biết thủ tục "hành là chính" ở Việt Nam như thế nào. Tuy vậy, mình cho rằng nếu mọi người biết trước một … Đọc tiếp Hợp pháp hóa lãnh sự – Chia sẻ kinh nghiệm