Gu trai một thời

Lướt qua mặt mình có 2 giây hồi sáng mà em trai đó đã gợi lên cho mình một phần tuổi trẻ. Nhìn em trắng trẻo và hơi xanh lợt lạt, người gầy dong dỏng, đeo kính, dáng thư sinh. Ngày xưa mình dễ phải lòng mấy thằng như vậy, nhất là khi nó mặc … Đọc tiếp Gu trai một thời

Lưu bút ngày xưa – Quang (trích)

TRANG QUẠ! Sao mày kiết thế hả không mua cuốn to to lên. tao viết cuốn nhỏ này tức lắm. Điều đầu tiên tao muốn nói là: mày là đứa bạn đặc biệt mà tao có cơ hội "hội ngộ". tao nghĩ nếu mày mà thư kí của Bin la đen thì nó không những … Đọc tiếp Lưu bút ngày xưa – Quang (trích)