Chuyện thắc mắc từ thời trẻ con

Dành tặng em Ly và bạn Tài. Thỉnh thoảng rỗi rãi lại mang chuyện xưa ra ngâm nga, lấy đó làm câu chuyện mua vui cho cả bọn cùng phòng. Nhân tiện, phải ghi ngay vào đây rằng mình đã chuyển vào kí túc xá D4 từ tháng 5, và ấy là một sự may … Đọc tiếp Chuyện thắc mắc từ thời trẻ con

Diễn đạt – Sự bất lực – Cảm giác lặp lại

À, đến cả khả năng diễn đạt bằng câu chữ tôi cũng đang dần mất đi. Tôi thất bại không thể viết ra chính nỗi bất lực trong việc diễn đạt của bản thân. Gõ được dăm ba câu rồi lại xóa vì cảm thấy gượng ép quá. Lời nói ra thô mộc và đầy … Đọc tiếp Diễn đạt – Sự bất lực – Cảm giác lặp lại