8/3/2016

Cách đây 15 phút, mình đang nằm ườn ra. Trên đầu mình, bóng đèn tuýp trắng nhờ nhờ không làm rõ nổi một cái áo chíp và hai cái tất vắt ở móc treo vào cái đinh trên tường. Rõ ràng mô tả này là một sự thất bại khi tường thuật lại hình ảnh … Đọc tiếp 8/3/2016