Kiếm tiền

Không có việc làm thì chán, chỉ mong sức trâu được sử dụng. Có việc rồi thì cũng chán, thấy sức trâu hợp với đi chơi hơn. Ráng động viên bản thân vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục làm việc. Một thời gian sau quen việc dần. Đầu tiên thay đổi lịch sinh hoạt. Không … Đọc tiếp Kiếm tiền

Na

Tôi cố cho nó cơ hội. Không một quả na nào đáng chịu số phận bị hái, bị bán mà không được ăn. Thời nay hoa quả đóng vai trò thực phẩm nhiều hơn vai trò sinh sản. Thế nên tôi cũng cố cho tôi cơ hội trở thành vị cứu tinh của đời quả … Đọc tiếp Na